fbpx

Har du eller din medarbejder stress?

Stress er i dag et uundgåeligt vilkår på de fleste arbejdspladser, som du som leder/HR er nødt til at forholde sig til, hvis I skal undgå langvarige sygemeldinger.

Derfor er det vigtigt at se på stress fra et organisatorisk niveau. At betragte det alene som medarbejderens individuelle problem er for snævert, da stress, uanset om den stamme fra påvirkninger på arbejdspladsen eller fra det private liv, påvirker virksomheden.

Derfor er en indsats mod stress af interesse for både virksomhed og medarbejdere.

Stresscoaching for dig eller dine medarbejdere er den hurtigste og mest effektive metode til at blive stressfri.

Stresscoaching er et forløb specielt til behandling af stress. Sammen med medarbejderen arbejder jeg på, at der bliver skabt mere overskud både fysisk og psykisk. Vi arbejder på, at få hverdagen til at hænge sammen. Og på at medarbejderen får et velfungerende liv, så vedkommende igen kan passe sit arbejde. Vi arbejder på at ændre de omstændigheder, adfærd, tankemønstre, der har skabt stressen, og på at din medarbejder lærer at finde og håndtere stressårsagerne, så fremtidig stress minimeres.

Stresscoaching anvendes både afhjælpende og forebyggende. Det bedste resultat opnås ved at starte, inden stressen bliver alvorlig og din medarbejder bliver sygemeldt. Men er det sket, er stresscoaching stadig en god hjælp til at få medarbejderen hurtigt tilbage.

Hvorfor investere i en indsats mod stress?

  • Fastholde medarbejdere
  • Tiltrække kvalificeret arbejdskraft
  • Bedre det psykiske arbejdsmiljø - arbejdsglæde smitter men stress smitter mere
  • Øge effektiviteten og reducere antallet af fejl
  • Større overskud og tilfredshed hos medarbejderen, der højner kunde-/brugertilfredshed, ses på resultater og bundlinie
  • Reducere sygefravær
Stresshåndtering for virksomheder

En sygemelding på grund af et stresssammenbrud og alvorlig stress varer ofte flere måneder. Ved alvorlig udbrændthed er det ikke altid, man kan vende tilbage til sin gamle stilling eller arbejdslivet i det hele taget. En hurtig, professionel og målrettet hjælp vil afkorte sygemeldingens varighed eller helt undgå en sygemelding samt øge sandsynligheden for, at medarbejderen bliver i virksomheden.

Med et stresscoachingforløb får medarbejderen hjælp til både arbejdsmæssig stress og stress fra privatlivet. Jeg anvender værktøjer og teknikker, der tilpasses medarbejderens aktuelle situation.

Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress er små i forhold til de konsekvenser, det har at lade stå til.

”Et højt arbejdspres affødte en latent stress-situation hos flere af medarbejderne. Ligeledes opstod konfliktsituationer mellem medarbejderne som følge af en stresset arbejdsdag.

Situationen påvirkede naturligt glæden ved at gå på arbejde.

For at ændre på situationen påbegyndte vi et samarbejde med Mette Jørgensen, Z-free og brugte et par møder med at definere rammer, mål og indhold for en proces.

Mette anbefalede, at vi valgte at sætte fokus på arbejdstrivsel og dermed hvilke forhold der påvirker glæden ved at gå på arbejde, så dialogen ville virke mere fremadrettet.

Gennemførelsen af projektet bestod af et foredrag for de ansatte vedr. parametre som påvirker arbejdstrivslen.

Derefter afholdt Mette individuelle møder med de ansatte og der blev gennemført en slags tilfredshedsmåling for at få en opfattelse af og dialog om den enkeltes oplevelse af trivsel.

Derefter blev der aftalt en udviklingsproces for den enkelte. Det bestod bl.a. af efterfølgende samtaler hos Mette, stresscoaching forløb og kropsbehandlinger.

Der er ingen tvivl om at projektet har haft en effekt. Både set ud fra helheden og for den enkelte. Der er kommet mere fokus på vigtigheden på at reagere hurtigt, såfremt der er optræk til pressede situationer.

Den enkelte medarbejder er helt sikkert blevet mere bevidst om, at det er op til den enkelte at deltage/handle for bedre trivsel, og ikke bare tro at det er andres/ledelsens opgave. ” - Ole, Direktør i mindre virksomhed

Kan du se, om en medarbejder er stresset?

Du kan gøre en stor forskel ved at spotte, at en medarbejder er stresset. Når stress tages i opløbet, er det nemmere at fastholde medarbejderen i jobbet og undgå, at vedkommende bliver sygemeldt med stress.

Symptomer på en stresset medarbejder

Symptomer på stress er individuelle, men symptomer der kan give et fingerpeg om, at der er stress inde i billedet er, hvis medarbejderen let bliver irriteret, utålmodig, aggressiv og ofte kommer i konflikt med andre. Eller har en tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, let til gråd og mere sygdom og fravær. Og det er generelt ændringer i adfærd, humør og præstationer over tid, du skal være opmærksom på.