fbpx

Har du eller din medarbejder stress?

Stress er i dag et uundgåeligt vilkår på de fleste arbejdspladser, som du som leder/HR er nødt til at forholde sig til, hvis I skal undgå langvarige sygemeldinger.

Derfor er det vigtigt at se på stress fra et organisatorisk niveau. At betragte det alene som medarbejderens individuelle problem er for snævert, da stress, uanset om den stamme fra påvirkninger på arbejdspladsen eller fra det private liv, påvirker virksomheden.

Derfor er en indsats mod stress af interesse for både virksomhed og medarbejdere.

Hvorfor gøre en indsats mod stress?

  • Fastholde medarbejdere
  • Tiltrække kvalificeret arbejdskraft
  • Bedre det psykiske arbejdsmiljø
  • Øge effektiviteten og reducere antallet af fejl
  • Højne kunde-/brugertilfredshed
  • Reducere sygefravær
Stresshåndtering for virksomheder

En sygemelding på grund af et stresssammenbrud og alvorlig stress varer ofte flere måneder. Ved alvorlig udbrændthed er det ikke altid, man kan vende tilbage til sin gamle stilling eller arbejdslivet i det hele taget. En hurtig, professionel og målrettet hjælp vil afkorte sygemeldingens varighed og øge sandsynligheden for, at medarbejderen efterfølgende bliver i virksomheden.

Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress er små i forhold til de konsekvenser, det har at lade stå til.

”Et højt arbejdspres affødte en latent stress-situation hos flere af medarbejderne. Ligeledes opstod konfliktsituationer mellem medarbejderne som følge af en stresset arbejdsdag.

Situationen påvirkede naturligt glæden ved at gå på arbejde.

For at ændre på situationen påbegyndte vi et samarbejde med Mette Jørgensen, Z-free og brugte et par møder med at definere rammer, mål og indhold for en proces.

Mette anbefalede, at vi valgte at sætte fokus på arbejdstrivsel og dermed hvilke forhold der påvirker glæden ved at gå på arbejde, så dialogen ville virke mere fremadrettet.

Gennemførelsen af projektet bestod af et foredrag for de ansatte vedr. parametre som påvirker arbejdstrivslen.

Derefter afholdt Mette individuelle møder med de ansatte og der blev gennemført en slags tilfredshedsmåling for at få en opfattelse af og dialog om den enkeltes oplevelse af trivsel.

Derefter blev der aftalt en udviklingsproces for den enkelte. Det bestod bl.a. af efterfølgende samtaler hos Mette, stresscoaching forløb og kropsbehandlinger.

Der er ingen tvivl om at projektet har haft en effekt. Både set ud fra helheden og for den enkelte. Der er kommet mere fokus på vigtigheden på at reagere hurtigt, såfremt der er optræk til pressede situationer.

Den enkelte medarbejder er helt sikkert blevet mere bevidst om, at det er op til den enkelte at deltage/handle for bedre trivsel, og ikke bare tro at det er andres/ledelsens opgave. ” - Direktør i mindre virksomhed

hjælp til stressede medarbejdere

Kan du se, om en medarbejder er stresset?

Du kan gøre en stor forskel ved at spotte, at en medarbejder er stresset. Når stress tages i opløbet, er det nemmere at fastholde medarbejderen i jobbet og undgå, at vedkommende bliver sygemeldt med stress.

Symptomer på en stresset medarbejder

Symptomer på stress er individuelle, men symptomer der kan give et fingerpeg om, at der er stress inde i billedet er, hvis medarbejderen let bliver irriteret, utålmodig, aggressiv og ofte kommer i konflikt med andre. Eller har en tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, let til gråd og mere sygdom og fravær. Og det er generelt ændringer i adfærd, humør og præstationer over tid, du skal være opmærksom på.

Der er hjælp at hente her

Dels via personlige stresshåndteringsforløb, dels via foredrag eller konsulentydelser, fx. ved udarbejdelse af stresspolitik o.lign.

Læs om mulighederne her nedenfor eller kontakt mig på telefon, mail mj@z-free.dk eller via kontaktformularen her for at høre mere.

stresshåndtering for virksomheder

Har du eller en medarbejder brug for at ”se sig selv i spejlet”?

En berigende samtale er som at ’se sig selv i spejlet’ gennem refleksion og samtale om grundlæggende værdier – hvilket er en unik mulighed for selvindsigt. Er der overensstemmelse mellem dét, du tror på, dét, du siger, og dét, du gør – med andre ord, om du er et autentisk menneske.

I en berigende samtale kommer du et lag dybere og ser på de værdier, der er væsentlige og får en større bevidsthed om dine egne grundholdninger og væremåde og dermed dig selv. Det sker via en begrebsafklaring, altså en afkodning af hvad du forstår ved en værdi, hvad du mener.

En berigende samtale kan stå alene. Det at tænke og reflektere over sine tanker og arbejde med en væsentlig værdi har sin berettigelse – både i en faglig som personlig kontekst.